• Magyar
 • English

Gyűjteményünk

A gyűjtemény szerkezete, egységei

Szabadpolcos állomány (kb. 30.000 kötet):

Állományunkból az egyetemi oktatást elősegítő, leggyakrabban kölcsönzött dokumentumokat könnyen elérhető, szabadpolcos rendszerben helyeztük el.

Itt a dokumentumok tematikus elrendezésben találhatók, az ETO osztályozási rendszere alapján.

 • 1. emeleti szabadpolc:
  Irodalomtudomány, Szépirodalom
 • 2. emeleti szabadpolc: Történelemtudományok, Nyelvtudományok, Filozófiai tudományok, Pszichológiai tudományok, Neveléstudományok, Politikatudományok, Néprajz és kulturális antropológiai tudományok, Művészeti és művelődéstörténeti tudományok, Vallástudományok, Számítástechnika, Földtudományok, Szótárak, Nyelvkönyvek, multimédiás CD-ROM, DVD
 • Folyóiratolvasói szabadpolc:
  A Folyóiratolvasóban
  közel 50 fontos magyar folyóirat minden száma (megjelenésétől napjainkig) található szabadpolcon, illetve mintegy 300 magyar és külföldi folyóirat kurrens (legfrissebb) számai érhetők itt el.
 • Raktári állomány (4 millió dokumentum):

 • Könyvek (2,6 millió kötet):
  16 zárt raktárszinten találhatók ezek a dokumentumok. Innen raktári kérés elküldésével kérhetők ki (online raktári kérés elküldésével, vagy raktári kérőlap kitöltésével). A kötetek itt numerus kurrens elrendezésben találhatók.
 • Időszaki kiadványok (3.500 folyóiratcím):
   Az időszaki kiadványok korábbi évfolyamai zárt raktárakban találhatók, hozzáférés kérőlappal.
 • Különgyűjtemények: Kiemelt különgyűjteményünk a Régi és ritka könyvek gyűjteménye, ahol 1800 előtt megjelent külföldi és 1850 előtt kiadott magyar, illetve magyar vonatkozású dokumentumokat, könyvtörténeti, tipográfiai és egyéb szempontból különleges, értékes könyveket őrzünk. Szintén zárt raktárainkban található Kner-gyűjteményünk (nyomdászattörténeti gyűjtemény), illetve Térképtárunk is. Plakáttár: a másfél milliónál is több plakátot és aprónyomtatványt tartalmazó állomány sajátos színfoltot, és jelentős értéket képvisel a gyűjteményünkben. Hagyatéki gyűjtemények: magánkönyvtári adományok és családi hagyatékok, amelyek megalapozták és egyben legértékesebb magját is alkotják jelenlegi állományunknak. A könyvtárba került nevezetes magánkönyvtárak többek között: Bölöni György, Csécsy Imre, a Dessewffy- család, Fülöp Adorján, Gulyás György, Hankiss János, Oláh Gábor, Országh László, Radvánszky Béla, Révész-család, a Tisza-család, Vikár Béla stb. könyvhagyatéka. Kézirattár, Egyetemi Emlékkönyvtár (jelenlegi lelőhely: Társadalomtudományi Könyvtár)
 • Kézikönyvtárak:

 • általános (Általános olvasóterem)
 • szakmai referensz állomány (Kutatóterem, munkaszobák)
 • Bejelentkezek
  Keresés a katalógusban

   

  Összetett keresés