Adatbázisok

Tárgy :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
Bezár

Az oldalon a Magyar Elektronikus Könyvtárban lévő könyvjellegű dokumentumok, az Elektronikus Periodika Archívumban található folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok, valamint a Digitális Képarchívumban őrzött képanyagok között lehet keresni - egyszerre, vagy gyűjteményenként külön-külön is.

Az adatbázisok célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

Lakfalviné Dr. Szögedi Gabriella germanisztika, klasszika-filológia gszogedilib.unideb.hu 22419
[ Bezár ]
életrajzi adatbázis
DE
Bezár

Az adatbázis eléréséhez felhasználónév és jelszó szükséges, ezért kérje a könyvtáros segítségét!

A Magyar Életrajzi Kalauz” több mint 145 ezer magyar személy legfontosabb adatait tartalmazó biográfiai index, a legteljesebb magyar nemzeti digitális névkataszter. Az adatbázisban névre, születési és/vagy halálozási időpont(ok)ra, illetve az adatbázisban előre meghatározott szempontok (pl. foglalkozás) alapján feltárt adatok kiválasztásával lehet keresni.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Fábryné Márkus Ágnes irodalomtudomány amarkuslib.unideb.hu 61913
Lakfalviné Dr. Szögedi Gabriella germanisztika, klasszika-filológia gszogedilib.unideb.hu 22419
[ Bezár ]
könyvészet, könyvtár- és információtudomány, történettudomány
Free
Bezár

A könyvtári gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok a magyar kulturális örökség részét képezik. Weboldalunk közös felületen gyűjti össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Dr. Bánfalviné Csukás Judit Európai Unió, vallástudomány, teológia jcsukaslib.unideb.hu 22081
Fábryné Márkus Ágnes irodalomtudomány amarkuslib.unideb.hu 61913
Polónyiné Kerekes Margit   mpolonyilib.unideb.hu 64934
[ Bezár ]
gyógyszerészet, orvostudomány, szociológia
Free
Bezár

A Magyar Orvosi Bibliográfia adatbázisa a magyar egészségügy, társadalomorvostan, orvostudomány és gyógyszerészet, valamint ezek határterületein megjelenő könyvek, időszaki kiadványok, tudományos értekezések, módszertani levelek, konferenciák 1996 után megjelent metaadatait tartalmazza. A bibliográfiában a  Magyarországon megjelenő szakfolyóiratok cikkei jelentős részben teljes szövegű hozzáféréssel elérhetők. 2005-től a folyóiratcikkek adatai mellett a folyóiratokban megjelent összefoglalókat is tartalmazza az adatbázis. A bibliográfia nyomatott füzetei 1957-től tárják fel az említett terület szakirodalmát.

Böngészéshez lásd.  MOB tárgyszókészlet: http://www.eski.hu/new3/konyvtar/mob_alap.php

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
Pataki Gyöngyvér orvostudományok pataki.gyongyverlib.unideb.hu 61910
Varga Adrienn Éva orvostudományok evavargalib.unideb.hu 61920
[ Bezár ]
multidiszciplináris
Free
Bezár

A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki. Évente majd másfél milliónyi használatot regisztrál, a feldolgozott cikkek száma több mint 2 millió, a folyóiratok száma 1.700 felett van és a cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Dr. Bánfalviné Csukás Judit Európai Unió, vallástudomány, teológia jcsukaslib.unideb.hu 22081
Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Orbán Anita jogtudomány aorbanlib.unideb.hu 77226
Szabó Ildikó agrártudományok iszabolib.unideb.hu 61802
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
agrártudományok, biológia, filozófia, társadalomtudományok, irodalomtudomány, jogtudomány, kémia, közgazdaságtudomány, matematika, multidiszciplináris, orvostudomány, pszichológia, szociológia, történettudomány, műszaki tudományok
DE
Bezár

Az Akadémiai Kiadó elektronikus könyvcsomagjában több mint 150 magyar nyelvű szakirodalom található az agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány, gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területeken. A könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon, ezért különösen jól használhatóak a hallgatók számára.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Bartus Sándor gazdaságtudomány sbartuslib.unideb.hu 77224
Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
könyvtári katalógus, multidiszciplináris
Free
Bezár

A Magyar Országos Közös Katalógus és lelőhelyadatbázis a nemzeti könyvtár, a nagy általános gyűjtőkörű egyetemi könyvtárak, az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak egyesített katalógusa. Tartalmazza a Magyar Elektronikus Könyvtár állományát és egyéb válogatott elektronikus dokumentumok elérési adatait. Az adatbázis a magyarországi könyvtárakban hozzáférhető folyóiratok lelőhelyéről is tájékoztat. Regisztrált felhasználó az adatbázisban talált dokumentumokra szükség esetén könyvtárközi kérést indíthat, kedvenceit megjelölheti vagy címkével láthatja el.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Dr. Koltay Klára kkoltaylib.unideb.hu 61924
Szabó Ildikó agrártudományok iszabolib.unideb.hu 61802
[ Bezár ]