• Magyar
  • English

Bemutatkozás

DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtára

 
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
4010 Debrecen Pf. 39.
Tel./Fax: (52) 316-666/61952 vagy (52) 512-900/61952
E-mail: btek@lib.unideb.hu
Honlap: btek.lib.unideb.hu

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) legnagyobb gyűjteménye a Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár (BTEK, korábban Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára) az egyetem Főépületében helyezkedik el, a mintegy 6.500 m² alapterületű, kifejezetten könyvtári célra tervezett épületrészben. A DEENK legrégebbi könyvtári egysége, hiszen 1918-ban nyílt meg, majd 1932-ben, az egyetemi Főépület átadásakor költözött át jelenlegi helyére. A könyvtár a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatást és tudományos kutatást segítő egysége volt, és e hagyományok alapján az integrációt követően is elsősorban a Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar szakirodalmi igényeit elégíti ki a karok intézeti könyvtáraival együtt.

A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár állománya a DEENK nemzeti gyűjteményének a része. A nemzeti gyűjteményt az 1952 után Magyarországon kiadott dokumentumok köteles példányai (könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok, térképek, valamint aprónyomtatványok) alkotják. A nemzeti gyűjteményből a közgazdaságtan, a jogtudomány, az élettudományok és a kémia tudományterületeinek kivételével egységünkben a legtöbb tudományterületről származó dokumentum megtalálható. A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár fent említett gyűjteményének köteles példányait kiegészítik azok a dokumentumok, amik a 20. század első évtizedeitől folytatott saját beszerzésekből, megvásárolt magánkönyvtárakból, valamint a könyvtárunkba került régi és ritka könyvek állományból származnak. Ezek együttesen alkotják a DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárának hungarica gyűjteményét. A könyvtár állományát az idegen nyelvű könyvek, folyóiratok és elektronikus adatbázisok teszik teljessé. Jelenlegi állományunk mintegy 4 millió dokumentum.
A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár, a DEENK többi egységéhez hasonlóan, a Debreceni Egyetem által fenntartott nyilvános, nemzeti gyűjtőkörű, felsőoktatási könyvtár. A felbecsülhetetlen értékű gyűjteményekre épülő felhasználóbarát, minőségi szolgáltatások széles spektrumát a Debreceni Egyetem minden hallgatója, oktatója, kutatója számára, nyilvános könyvtárként pedig valamennyi könyvtárhasználó számára biztosítjuk. A könyvtár nagy hangsúlyt fektet az erőforrások jobb kihasználására, az információs igények korszerűbb és magasabb színvonalú ellátására, az elektronikus szolgáltatások folyamatos bővítésére. A DEENK ezen egységében, ami megnyitása óta kizárólag zárt raktárszinteken tárolta a dokumentumokat és évről évre szembesült az állomány elhelyezésének nehézségeivel, 2006-ban a HEFOP pályázati támogatásnak köszönhetően jelentős átalakításra és korszerűsítésre került sor. Az átalakítás következtében új, tágas, szabadon bejárható nyilvános tereket hoztunk létre és megteremtettük a feltételeit a hagyományos dokumentumokhoz, a tanulmányi anyagokhoz és az elektronikus információforrásokhoz való hatékonyabb, gyorsabb hozzáférésnek.
A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár a DEENK országos és regionális feladatainak ellátásában is jelentős szerepet tölt be. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) elektronikus lelőhely nyilvántartó központja, fogadja és tárolja más könyvtárak adatait, a rendszer egyik legkiemelkedőbb szolgáltató könyvtára.
 

Történetünk képekben

Bejelentkezek
Keresés a katalógusban

 

Összetett keresés