• Magyar
  • English

Helyben használat

 

A raktárban található nem kölcsönözhető könyveket az Olvasóterembe, ill. a Kutatóterembe kérheti ki az olvasó. A könyv helyrajzi számát a katalógusok valamelyikéből kell kikeresni, ezt a megfelelő kérőlapon feltüntetni, a kérőlapot elektronikusan elküldeni vagy az Olvasóteremben, illetve a Kutatóteremben leadni.

A ún. díszműves, illetve védett dokumentumokat a Folyóiratolvasó - Kutatóteremben lehet igényelni piros színnel nyomott kérőlapon.  A 13.00 óráig leadott kéréseket aznap délutánra, a 13.00 óra után leadottakat pedig csak másnap 14.00 óra után tudjuk kiszolgálni.

A helyben használható dokumentumokról meghatározott szabályok szerint, csak a könyvtárban készülhet másolat.

    Hol használható?
Különgyűjtemények Hagyatéki könyvtárak
(pl.: Országh László: OL,
Kardos László: KL,
Berki Róbert: BR,
Csécsy Imre: Csécsy stb.)
Folyóiratolvasó
100.000- es
helyrajzi számú könyvek
Általános olvasóterem, Folyóiratolvasó
Régi és ritka könyvek
(Kner nyomdatörténeti
gyűjtemény, 700.000-es helyrajzi számú, ún. Díszműs könyvek stb.)
Folyóiratolvasó
Betűjel nélküli,
1900 előtt
megjelent könyvek
  Általános olvasóterem, Folyóiratolvasó
Olvasótermi, kutatótermi,
kézikönyvtári gyűjtemények
  Lelőhelyén
Folyóiratok,
hírlapok, időszaki kiadványok
  Lásd külön táblázatban!
Multimédia CD-ROM,
DVD
  2. emeleti szabadpolcos tér
Egyéb, nem hagyományos
dokumentumok: plakátok,térképek, régi iskolai értesítők stb.
  Folyóiratolvasó
Minden esetben kérje a könyvtáros segítségét!
Kézirattári dokumentumok (Disszertációk, emlékkönyvtári anyag, egyetemtörténeti gyűjtemény) Kézirattár (Társadalomtudományi Könyvtár Kassai u.)

 

Folyóiratok használata

Lelőhely a számítógépes katalógusban (OPAC) Hol használható?

D1/FH 
DEENK
Folyóiratolvasó

Az adott folyóirat minden évfolyama megtalálható a Folyóiratolvasóban szabadpolcon, kérőlap kitöltése nem szükséges.
D1/FF
DEENK
főépület
Periodikatár
A folyóirat a főépületi raktárban van, kiszolgálása a kérés leadása után egy órán belül a Folyóiratolvasóban történik.
A kikéréshez elektronikus vagy nyomtatott
„Folyóirattár olvasótermi kérőlap” kitöltése szükséges.

Az ilyen lelőhelyű és 250.000 feletti helyrajzi számú folyóiratok közül némelyik kiszolgálása hosszabb időt vehet igénybe.
D1/FF2
DEENK
főépület
Hírlaptár
A folyóirat a főépületi raktárban van, kiszolgálása a kérés leadása után egy órán belül a Folyóiratolvasóban történik.
A kikéréshez elektronikus vagy nyomtatott
„Folyóirattár olvasótermi kérőlap” kitöltése szükséges.
D1/F
DEENK
Élettudományi Könyvtár [általános, vegyes folyóiratok]
Az adott folyóirat az Élettudományi Könyvtár raktárában található. A kérés leadása és a folyóirat használata is ott történik.
Bejelentkezek
Keresés a katalógusban

 

Összetett keresés