• Magyar
  • English

Vallás

American Society of Missiology

Az Amerikai Missziológiai Társaság honlapja, kiváló kapcsolódási pontokkal más missziológiai szervezetekhez és anyagokhoz.

 

BSW - Exegesis ont he WEB

Biblikus bibliográfia, bibliai kommentárok, könyvtári katalógusok. Nyelv: angol.

 

Bibelwissenschaft

Bibliai tudományokhoz használható anyag. Nyelv: német.

 

Biblicas's Online Partial Edition

Bibliai fogalmakkal és írásmagyarázattal foglalkozó online, teljes szövegű teológiai folyóirat. Nyelv: angol, német, francia, olasz.

 

Crying Voice in the Wilderness

Elemzések és vélemények az általános keresztény egyháztörténet korszakaiból. Különösen hasznos a különféle szerzetes kongregációk, illetve a magyar protestantizmus tanulmányozásához. Részletesen foglalkozik a hitszakadások (skizmák) okaival. Nyelv: angol, magyar.

 

Early Church Fathers

Egyházatyák művei 38 kötetben, lábjegyzetekkel.  Nyelv: angol.

 

Free Christian Software Directory

Keresztény témájú képek, grafikák.

 

Greek-English Lexicon (szerk.: Georg Liddel, Robert Scott)

Görög-angol szótár, utalókkal, bibliai földrajz, archeológia témakörében. Nyelv: angol.

 

The Journal for Christian Theological Research

Amerikai rendszeres (dogmatika, etika) teológiai folyóirat, online, teljes cikkekkel. Nyelv: angol.

 

Journal of Hebrew Scriptures

Ószövetségi írásmagyarázattal foglalkozó online, teljes szövegű folyóirat. Nyelv: angol.

 

Liturgical Studies and Liturgical Music

Keresztény egyháztörténet, liturgikus zene. Bemutatja a különféle keresztény egyházak, felekezetek és szekták liturgiáját és liturgikus zenéjét. Referenszgyűjtemények. Nyelv: angol.

 

QUODLIBET Online journal of Christian Theology and Philosophy

Negyedévente megjelenő színvonalas online folyóirat teológia és pszichológia témakörben. Nyelv: angol.

 

Resource Pages for Biblical Studies

Klasszikus görög-római irodalom és történelem képekkel, térképekkel, szótárakkal, kommentárokkal a Szentírás könyveihez és az őskeresztyén kor irodalmához. Nyelv: angol.

 

World Wide Encyclopedia of Christianity

Keresztény enciklopédia. Az alábbi keresztény enciklopédiákat és szótárakat tartalmazza:  Catholic Encyclopedia, Easton's Bible Dictionary, Torrey's Topical Textbook, Elwell's Dictionary of Christian Theology Nyelv: angol.

Bejelentkezek
Keresés a katalógusban

 

Összetett keresés